Det Kongelige Biblioteks Have

Billedeophavsret: Det Kongelige Bibliotek

Bibliotekshaven er centralt placeret midt i Københavns politiske, litterære og økonomiske brændpunkt. Haven ligger således på Slotsholmen, mellem Christiansborg Slot og Det Kongelige Bibliotek - og i umiddelbar nærhed af Finansministeriet og Christian IV's gamle børsbygning.

Haven er anlagt i 1920 af havearkitekt Jens Peder Andersen og slotsarkitekt Thorvald Jørgensen oven på Christian IV's tidligere krigshavn, Tøjhushavnen. Som minde herom ligger midt i haven et lille bassin. Desuden afslører havens tidligere maritime funktion sig ved, at der i murværket for enden af haven er indmuret gamle fortøjningsringe til 16- og 1700-tallets skibe.

Billedeophavsret: Det Kongelige Bibliotek

I sommeren 1999 afslørede man en helt ny skulptur i den gamle have. Skulpturen er en 8 meter høj søjle i kobber, der rejser sig midt i havens bassin og fungerer som er springvand, der springer særligt meget ved timeslag. Den er udført af kunstner Mogens Møller som et monument over bogen og det skrevne ord og er en gave til Det Kgl. Bibliotek i anledning af bibliotekets tilbygning, den sorte Diamant. Giveren er Ny Carlsbergfondet.

Havens mange blomster, der skifter med årstiden, kan man nyde fra bænkene, som er opstillet skyggefuldt under træerne og solrigt langs med muren ind til rigsarkivets gård. I havens fire græsklædte hjørnestykker er søjlebaser fra det gamle Christiansborg brugt som blomsteropsatser, og gennem haven løber en hovedakse, som skaber forbindelse mellem Rigsarkivets gård og hovedindgangen til Det Kongelige Bibliotek.