Sorgenfri Slot

Billedeophavsret: Sorgenfri Slot

Det første kendte Sorgenfri blev bygget af arkitekten François Dieussart i 1705-06 for greve Carl Ahlefeldt. Bygningen var et trefløjet barokanlæg i to etager, beliggende nord for Lyngby med en allé ned til Kongevejen. Fra 1730 var landstedet i kongefamiliens eje, og kronprins Frederik V lod hofbygmester Lauritz de Thurah opføre en kavalerfløj og en staldbygning nede ved Kongevejen.

Da Frederik V blev konge var landstedet ham for lille, og det overgik til hans moster, fyrstinde Sophie Caroline til Ostfriesland. Fyrstinden lod i 1756-57 nedrive hovedbygningen og opføre et nyt slot med mansardetage med spirprydet tagrytter, stort set det slot man ser i dag, på de eksisterende fundamenter.

Billedeophavsret: Sorgenfri Slot

1791-94 udvidede arveprins Frederik godset og lod hovedbygningen moderniserer og indrette mansardetagen i elegant nyklassicisme. Samtidig omlagdes haven til romantisk landskabshave i engelsk stil.
Arveprinsens søn, Christian VIII, og ikke mindst hans hustru Caroline Amalie benyttede Sorgenfri Slot meget, hun igennem 65 år, helt frem til 1880. Deres søn, Frederik VII, overdrog slottet til staten, der i 1898 stillede det til rådighed for kronprins Christian X.

Sorgenfri Slot er lukket for offentligheden.