Charlottenlund Slotshave

Billedeophavsret: Charlottenlund Slotshave

Nord for København, med udsigt til Øresund ligger Charlottenlund Slot og Slotshave. Stedet har en lang og omskiftelig historie både som kongebolig og som et af landets ældste folkelige forlystelsessteder.

I 1663 overdrog Frederik III området "den liden Dyrehave ved Ibstrup" til sin kammertjener Jacob Petersen, som drev værts- og lysthus på stedet.

I 1671 overtog Ulrik Frederik Gyldenløve området og anlagde grøfter, fiskedamme og lystgange. Anlægget, som nu fik navnet Gyldenlund, var så rigt på vækster, at kongelig botanicus Peder Kylling i 1684 udgav et katalog over 404 planter fra Gyldenlund. Lysthuset fungerede under skiftende forpagtere til kongefamilien i 1690 byggede et privat lystslot på stedet.

Billedeophavsret: Charlottenlund Slotshave

Ca. 1715 overtog Kronprins Christian - senere Christian VI - Gyldenlund. I 1730 forærede han området til sin søster, Prinsesse Charlotte Amalie, som byggede et slot på stedet og døbte det Charlottenlund. Den ugifte prinsesse brugte slottet som sommerresidens til sin død i 1782. På denne tid lå flere små firkantede barokhaver spredt på det område, som udgør Charlottenlund Slotshave i dag. Selve slotshaven omkransede Charlotte Amalies slot med rektangulære parterrebede, sirligt udsmykkede med buksbombroderier og pyramideklippede træer.

Den lange elegante allé, som i dag fører fra Strandvejen til Charlottenlund Slot, er et levende vidnesbyrd om baroktidens retlinede havekunst.

Billedeophavsret: Charlottenlund Slotshave

I 1880-81 blev Charlottenlund Slotshave omlagt fra barokhave til naturinspireret, romantisk landskabshave i engelsk stil, og et område af Charlottenlund Skov blev inddraget. Haveinspektørerne R. Rothe og H.A. Flindt gav hermed haven dens nuværende udseende. Under Frederik VIII blev haven til stadighed forskønnet med nye beplantninger og smukt vedligeholdte plæner. Samtidig blev slottet udbygget med sidefløje og den karakteristiske kuppel. Siden 1930'erne har slotshaven været centrum for havforskning med Danmarks Fiskeriundersøgelser, som holder til på slottet, og Danmarks Akvarium i slotshavens østende.

En spadseretur i Charlottenlund Slotshave bør omfatte det idylliske gule hus, hvor livgarden har holdt til. Ishuset med de karakteristiske isbjørne over indgangen var datidens køleskab, hvori madvarer blev holdt friske vha. store isblokke.

De to store lærketræer på plænen bag slottet er Danmarks ældste, som efter indførslen har dannet grundstammen for hele landets lærketræsbestand. Disse træer har oplevet det meste af Charlottenlund Slotshaves historie.