Museum De Looierij

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

De Looierij is de nieuwe naam voor wat de meeste mensen kennen als het Dongha Museum. Het nieuwe museum is op zaterdag 3 december 2011 heropend na een ingrijpende verbouwing.

In de nieuwe aanbouw zullen wisselende exposities worden ingericht binnen de thema's historie, ambacht en kunst. Momenteel is dat de tentoonstelling Lef!, die het werk toont van vier jonge kunstenaars die iets hebben met Dongen. Het thema Lef is gekozen vanwege de nieuwe start van het museum.

Het museum maakt nu ook optimaal gebruik van de nieuwe multimedia mogelijkheden. Op meerdere plaatsen zijn schermen, tablets en projectoren geplaatst die op een moderne wijze het tentoongestelde toelichten met animaties, beeld en geluid.

 

 

 

 

 

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

De nadruk van het museum ligt op de geschiedenis van de leerindustrie in Dongen. Eind van de negentiende eeuw was 25% van de leerlooierijen in Dongen gevestigd.

De collectie historische apparaten van Dongenaar Vlamings, die voorheen een prominente plaats had in het Dongha museum heeft een eigen plaats gekregen op de eerste verdieping van het nieuwe museum. Dit gedeelte draagt de naam "Leven onder spanning".
Meer informatie Museum De Looierij