Kasteel Meeuwen

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

Kasteel Meeuwen of 't huis te Meeuwen aan de westrand van het dorp is het restant van een grotere vesting met een geschiedenis die getekend is door vernielzucht, plundering, brand en de strijd om de rivieren in de Tweede Wereldoorlog.

Het eerste huis werd in 1360 gebouwd door Jan van Drongelen voor de graaf van Holland van wie hij het in leen terugkreeg.

Een grote aarden wal en vermoedelijk ook de brede slotgracht stammen uit de 15e of 16e eeuw.

 

 

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

Diederick van Hemert, burgemeester van Heusden, kocht het kasteel in 1701.

De grootgrondbezitter Z. Verhagen kocht de heerlijkheid en de gebouwen in 1904, zijn schoonzoon C. Wildervanck voegde in 1952 het kenmerkende klokkentorentje toe.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

Het is thans nog in particulier bezit en in gebruik als agrarisch bedrijf.

De opvallende trapgevel is goed zichtbaar vanaf de N283 die langs Meeuwen loopt.

Vanuit de lucht is de afdruk van de oude vesting nog altijd zichtbaar in het landschap.