Hildebrand Monument

Bron: Mister Mobi

De Haarlemmerhout - Haarlem
In het recreatiegebied De Haarlemmerhout staat het Hildebrand –monument. Dit monument van professor Jan Bronner staat tegenover restaurant Dreefzicht. De beeldhouwer heeft daarin de belangrijkste karakters uit Hildebrands klassieker 'Camera Obscura' vereeuwigd. Even verderop staat een monument van Nicolaas Beets alias de heer Hildebrand die leefde en woonde in Haarlem van 13 september 1814-1903.

Bron: wikipedia

Het meest bekende gedicht van Hildebrand (Nicolaas Beets) is:

"De moerbeitoppen ruischten;
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en onstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn' vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij."

Bron: WikiPedia