Gemeente Veenendaal

Veenendaal is een gemeente dat tussen de Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug ligt.

De gemeente telt ruim 63.017 (meting van 1-11-2012 bron CBS) en heeft een oppervalkte van 19,81 km²

 

Geschiedenis

Veenendaal is in 1546 ontstaan op een restant van de stuwwal van Reemst, Waar de Emmikhuizenberg ook bij hoort. Omdat verwacht werd dat de veenderij lang zou duren, werd in  1566 een kerk gesticht. Zo werd Veenndaael een brinkdorp met lintbebouwing, maar nog steeds verdeeld over 2 provincies. Er was sprake van een Utrechts (‘Stichts’) Veenendaal en een Gelders Veenendaal. Stichts Veenendaal viel onder de gemeenten Rhenen en Renswoude, Gelders Veenendaal onder Ede.

1795 grepen enkele Veense burgers de inval van de Franse legers aan om een eigen gemeente op te richten, los van Rhenen en Ede. Uiteindelijk werd alleen Stichts Veenendaal zelfstandig, met op dat moment ruim 1900 inwoners.

Toen het veen midden 17e eeuw opraakte brak er een periode van stilstand aan. De huisnijverheid uit die periode werd vanaf het midden van de 19e eeuw gemechaniseerd, de wolindustrie dankt hier zijn oorsprong aan. Samen met de sigarenindustrie was de textielindustrie tot in de eerste helft van de 20e eeuw bepalend voor Veenendaal. Daar is tegenwoordig weinig meer van over, omdat de industrieën zijn verdrongen naar lagelonenlanden en vrijwel alle bestaande fabrieken uit die tijd zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De oude industrie heeft nu plaats gemaakt voor de nieuwe functie van ICT-stad en authentiek winkelhart voor de hele regio. Van het waterrijke verleden is ook weinig terug te vinden in het centrum. De Grift en al haar zijtakken zijn gedempt vanwege vervuiling en wegenbouw, wat nog rest zijn opvallend brede straatprofielen. Het in 1866 gegraven Omleidingskanaal bestaat echter nog wel, dat buiten het centrum weer op de originele loop van de Grift aansluit.

Veenendaal is het winkelhart (met winkelcentra als de Ellekoot, de Passage, De Corridor en de Scheepjeshof) van de streek en dit wordt tussen 2008 en 2013 uitgebreid door een grote vernieuwingen in het centrum. De oude Hollandia-wolfabriek, die nog steeds iets van de oude grandeur liet zien zoals die vroeger in Veenendaal gevonden werd, is opgenomen in de nieuwbouw van het project 'Brouwerspoort". De oude gevel en schoorsteen zijn bewaard gebleven en maken nu onderdeel uit van de nieuwbouw waarin o.a. de bibliotheek en het Veens Museum zijn gehuisvest. Dit gebouw wordt ook 'de grootste trui van Nederland' genoemd omdat de gevel aan het Cultuurplein doet denken aan het patroon van een ouderwetse tricotage trui. Nadat de verschillende nieuwbouwprojecten in het centrum zijn afgerond, komt er weer een gracht door dit nieuwe centrum: vanaf het gemeentehuis (Raadhuisplein) tot aan het zogenoemde Zwaaiplein (hoek Verlaat - Prins Bernhardlaan) als verwijzing naar het verleden van Veenendaal.

 

 

 

 

 

Bron: Google

Gvvv voetbal veld

Bron: www.utrechtse-heuvelrug.city-map.nl

Rijks/ oorlogsmonumenten in Veenendaal

Oude kerk 1566

De Nieuwe Molen 1911

Blok arbeiderswoningen 1930

De Vriendschap 1872

Monument voor de gevallenen 31-08-1951

Monument scheepjeswolfabriek 18-05-1946

Monument in de petrakerk 23-10-1946

Veenendaal bestaat uit een aantal wijken, die in verschillende perioden gebouwd zijn en waar dus ook een andere stedenbouwkundige visie aan grondslag ligt. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef de bebouwing beperkt tot de historische linten en wat losse straten die daar op aansloten. Hierna kregen de uitbreidingen een meer planmatig karakter gezien de woningnood die vanaf dat moment in Nederland heerste. De volgende wijken worden onderscheiden:

 • Centrum
 • De Pol
 • Molenbrug
 • Franse Gat
 • 't Hoorntje
 • De Engelenburg
 • Salamander
 • Dragonder
 • West
 • De Gelderse Blom
 • Petenbos
 • Dragonder-oost

 

 

 

 

 

Voorzieningen in Veenendaal:

 

 

 

 

 

Evenementen in Veenendaal

 • Wielerwedstrijd Dutch Food Valley Classic
 • Bokbierfestival
 • Lampegietersavond (op de maandag die het dichtst bij 17 september valt)
 • Lampegietersweek
 • Bijenmarkt (juli)
 • Open Debating Toernooi Veenendaal
 • Klassiek aan de Grift (avondconcert op de Grift jaarlijks eind juni)
 • Fuze-Outdoor (Dance-evenement in het stadspark, Hardstyle en House)
 • Hollandse Artiesten Parade
 • Triathlon Veenendaal (30e editie in 2012)