Eerebegraafplaats Bloemendaal

Bron: wikipedia

In Overveen ligt de Nederlandse Eerebraafplaats Bloemendaal. De begraafplaats is bekend o.a. om de 347 Nederlandse verzetsstrijders, waaronder Theo van Gogh, Walraven van Hall, Johannes Post, Hannie Schaft, Johan Brouwer en Gerrit Jan van der Veen, die hier zijn begraven. De verzetsstrijders, gefusileerd door de Duitsers en begraven in de Kennemer Duinen, zijn allemaal herbegraven op de eerebegraafplaats Bloemendaal.

In 1945 werd besloten tot de oprichting van de begraafplaats. De architecten waren Gerard Holt en Auke Komter die door geldgebrek uiteindelijk met een somberder project de begraafplaats hebben afgerond.

De eerste herbegrafenis was in 1945 van Hannie Schaft onder bijzijn van de toenmalige koningin Wilhelmina, princes Juliana en prins Bernard. De laatste begrafenis vond plaats herbegrafenis vond plaats op 9 december in 1955.


Meer informatie Eerebegraafplaats