De Heilige Driehoek

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

Het Klooster-Catharinadal

De geschiedenis van de Priorij Sint-Catharinadal gaat terug tot in de 13de eeuw. Sinds 1645 bewonen de kloosterzusters het kasteeltje "De Blauwe Camer". Het leven van de Norbertinessen is vooral gericht op gebed en meditatie.

 

Het klooster heeft ook naam gemaakt met het kunstatelier met name door de restauratie van boeken en kalligrafie. Er worden open dagen gehouden om het klooster te bezoeken.

 

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

De Sint Paulusabdij

De stichting van de abdij vond plaats in 1901. In Frankrijk werden toen grote beperkingen opgelegd aan kloosterordes. De Benedictijner orde kocht voor de Franse paters een stuk grond.

De monniken hebben hier geleefd tot 2006 toen ze vanwege vergrijzing de abdij hebben verlaten.
Momenteel wordt het gebouw gebruikt door een nieuwe religieuze beweging, de oecumenische gemeenschap Chemin Neuf (- nieuwe weg) een van oorsprong Franse gemeenschap.

 

 

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

De Onze Lieve Vrouwe Abdij

In 1901 vestigden zich de benedictinessen zich op het landgoed Vredeoord aan de Zandheuvel, een voormalige kostschool, die grensde aan de priorij Sint Catharinadal.

In de loop van de jaren die volgden, bouwden de benedictinessen de oude kostschool uit tot een abdij met kloosterkerk.

In de abdij leven ongeveer 35 zusters volgens de regel van Sint-Benedictus. Aan de abdij is een paramentenatelier verbonden dat liturgische gewaden vervaardigt voor (katholieke én protestante) kerkelijke erediensten.

 

 

 

 

 Meer informatie Klooster Catharinadal