Cultureel Centrum De Schattelijn

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

Cultureel Centrum "De Schattelijn" is gevestigd aan de Vismarktstraat 4A te Geertruidenberg. Het huidige pand bestond oorspronkelijk uit 3 verschillende panden, die in de 18e eeuw alle bierbrouwerijen waren.

In de 17e en 18e eeuw bestond de noordkant van de Markt in Geertruidenberg voornamelijk uit kroegen en bierbrouwerijen.

Bron: city-map Oosterhout en Waalwijk

Het pand is in het verleden onder andere in gebruik geweest als Militair Hospitaal, Kazerne, Jeugdherberg, Belastingkantoor en tot 1963 als Ambachtsschool.

Vanaf dat moment heeft het pand heel lang leeg gestaan en raakte het ernstig in verval.

Na een grondige restauratie is het pand vanaf 1989 in gebruik als Cultureel Centrum De Schattelijn.

De Schattelijn biedt onderdak aan een aantal instellingen en verenigingen op (sociaal) cultureel en (sportief) recreatief gebied.

Zo vinden we er naast de theaterzaal en de expositieruimte onder andere ook de bibliotheek Theek 5, peuterspeelzaal De Paddestoel, muziekschool Amadeus, Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe en verschillende verenigingen.

In De Bakkerij achter "De Schattelijn" worden muziekactiviteiten en jeugdactiviteiten geörganiseerd door onder andere stichting Vessmah.

Meer informatie Cultureel Centrum De Schattelijn