Amsterdamse Poort

Bron: wikipedia

Ooit waren er 12 toegangspoorten naar Haarlem. De Amsterdamse Poort is de enige die het Spaanse beleg heeft overleefd. het verhaal gaat dat Kenau Simonsdochter Hasselaer tijdens de 80 jarige Spaanse oorlog op de poort heeft gestaan om de aanval af te slaan van de Spanjaarden. De poort wordt ook wel Spaarnwouder Poort genoemd en is nog steeds de toegang vanuit Amsterdam naar Haarlem.

Bron: wikipedia

In 1867 werd de Papentoren afgebroken. Er was toen een nieuwe ruimte nodig voor de munitie en die werd gevonden in de Amsterdamse Poort. In 1960 werd de Amsterdamse Poort uitgeroepen als Nationaal Monument. De laatste renovatie was in 1985.

Bron: wikipedia

In 1973 werd het beeld de vrouwen van Kenau Simonsdochter Hasselaer geplaatst naast de Amsterdamse poort. Haarlems beeldhouwer Theo Mulder is de maker van het bronzen beeld.